atak@ataktravel.com 0 (312) 441 90 00  TR   EN 

Basın Halkla İlişkiler

Özellikle kurumsal etkinlikler çerçevesinde düzenlenen organizasyonların ulaştığı başarı düzeyinin kamuoyu gözünde görünür kılınması için en önemli araç basındır. Basın ile ilişkilerin yürütülmesi önemli bir hizmet alanına dönüşmüştür. Halkla ilişkiler kavramını da kapsayacak bir biçimde gelişen bu alanda, hizmet üretmek için anahtar girdi, eğitimli ve deneyimli personeldir. Basın kurumlarını, iç yapılarını, işleyişlerini ve en önemlisi bizzat basın mensuplarını yakından tanıyan personelimiz, farklı ihtiyaçlara dönük PR stratejileri (Public Relations - Halkla İlişkiler) geliştirmek de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Atak Travel, yapılan çalışmalarınızın, kampanyalarınızın, ulusal basında duyurulması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, şirket içi ve dışı yapılanma, strateji oluşturma ve benzeri konularda danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Basın Halkla İlişkiler Hizmetleri


 • Görsel, yazılı ve sözlü basınla ilişkilerin sağlanması ve yürütülmesi,
 • Basın bültenlerinin, basın açıklamalarının hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve danışmanlığı,
 • Basın resepsiyonu ve sosyal faaliyetler organizasyonu, plan ve projelendirilmesi,
 • Şirket içi ve dışı halkla ilişkiler stratejisi oluşturma ve rapor hazırlanması,
 • Halkla ilişkiler planı hazırlanması, uygulanması ve danışmanlığı,
 • Fizibilite çalışmaları, ürün tanıtım çalışmaları, kampanya oluşturulması ve düzenlenmesi,
 • Hedef kitle ve veri tabanı oluşturulması, araştırma ve değerlendirme, değerlendirme sonuçlarının raporlanması,
 • İstatistiki değerlendirmeler,
 • Reklam çalışmaları ve senelik periyodlarının belirlenmesi,
 • Basından şirket, sektör takibi ve haberlerin toplanması,
 • Yukarı